Skip to main content

Mathias Hellquist reshared this.


Done a “digital clean-up” this morning: inbox zero for all inboxes, updating all servers/sites and services, re-org of PKM’s and ToDo-lists, subscribing to new-found things, unsubscribing to unused things etc.

Amazingly, I seem to have broken nothing. Yet.

Now for coffee.

Mathias Hellquist reshared this.


Mathias Hellquist reshared this.


Is it Metal Monday? I think so. Here you go.

https://www.youtube.com/watch?v=ZvKKbDaUFos

Mathias Hellquist reshared this.

jag tror bestämt det. Det finns ju en för onsdagar, baserat på tyskans “mittwoch” men jag brukar alltid glömma den då, den är lite förvirrande för icke-tyskar och oavsett så tycker jag nog att det finns plats för (minst) en till metaldag/vecka. :)
Finns alltid plats för mer metal :D