Skip to main content

Search

Items tagged with: peace


Bra (sansad) intervju med Agnes Hellström, fd ordförande i Svenska Freds, om turbulensen vid tiden för Rysslands invasion av Ukraina och Svenska Freds ställningstaganden. Jag är själv medlem i Svenska Freds sedan mer än tio år och blir ibland skakad över hur svårt det är att väcka intresse för det förebyggande fredsarbete som pågår världen över i detta nu. Freden måste arbetas för, men det görs i det tysta. #fredsrörelsen #peace #svenskafreds #ukraina #fred https://www.dn.se/sverige/anklagades-for-att-ga-putins-arenden-darfor-ville-agnes-hellstrom-inte-att-sverige-skulle-ge/