Skip to main content

Search

Items tagged with: Hubzilla


På sociala medier som Facebook, Instagram, WhatsApp, X (Twitter), Youtube, Snapchat, LinkedIn och Pinterest med flera bestämmer de företag som äger dem över vad du ser i ditt flöde. Flödet är maximerat för vinst, dvs att företag ska kunna tjäna så mycket pengar så möjligt på dig. Men det finns också social media som du själv bestämmer över.

https://blog.zaramis.se/2024/07/16/social-media-som-du-sjalv-bestammer-over/


Found 10 new servers and 12 servers died off since 3 hours ago.

21,468 servers checked. 14,353,829 Total Users with 1,029,908 Active Users today. Check out the stats!

New #fediverse servers found:

misskey.5ouma.me a #misskey server from Private
hubcont.org a #hubzilla server from Germany
tut.robertjacobsen.no a #mastodon server from France
mi.osamu-storage.info a #misskey server from Private
gts.tuttipazzi.cyou a #gotosocial server from Germany
bonfire.srkn.org a #bonfire; compatible: mastodon, akkoma server from Finland
social.spielenmitlili.com a #mastodon server from Germany
owncast.f2n.me a #owncast server from Germany
bori.guru a #writefreely server from United States
class.lunanova.dev a #akkoma server from United States

Help others find a home, send them to fediverse.observer